Adventní jarmark

Zveme všechny na:

Adventní jarmark

Uskuteční se v neděli 9.12.2018 na náměstí Přemysla Otakara II. před radnicí od 10.00 do 15.00 hod.

Za dobrovolný příspěvek si můžete zakoupit hračku, kterou na tento účel darovaly děti.

Výtěžek bude věnován Papežským misijním dílům na podporu a chod srílanského dětského domova.

 

Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém