11.10.2017 [středa], kategorie: Události v diecézi

Druhý vatikánský koncil otevřel katolickou církev světu

Druhý vatikánský koncil otevřel katolickou církev světu
Snímek revue.theofil.cz
Vatikán, Praha 10. října 2017

Druhý vatikánský koncil, který byl zahájen před 55 lety, 11. října 1962, se stal přelomovým okamžikem v moderních dějinách katolické církve.

Také podle komentátorů mimo katolickou církev znamenal nejvýraznější církevní reformu od konstantinovského obratu, kterým začal proces přerodu křesťanství ve státní náboženství, a reformace. Církev se na koncilu, který skončil v roce 1965, rozhodla otevřít světu a vnitřně se reformovat. A na úsilí koncilu navazuje nyní i současný papež František.

K důležitým rozhodnutím koncilu patřil dialog s ortodoxními či protestantskými církvemi nebo dokonce s nekřesťany, především se Židy a muslimy. Církev se také rozhodla učinit liturgii srozumitelnější a proto se liturgické texty začali překládat do národních jazyků. Liturgie se rovněž začala slavit čelem k věřícím. K dalším významným rozhodnutím koncilu patřilo ustanovení jáhenského svěcení pro ženaté muže (tzv. trvalé jáhenství). Koncil podtrhl roli laiků. 

Cesta ke změnám však byla dlouhá a dramatická. V rámci koncilu a jeho přípravy se projevila značná polarita teologických pohledů na další směřování církve. Oproti očekávání se tak koncil protáhl místo jednoho zasedacího jednání na čtyři a skončil až po třech letech a dvou měsících. Mezitím Jan XXIII. v červnu 1963 zemřel a v čele katolické církve ho nahradil Pavel VI. Na všeobecném koncilu se shromáždilo 2540 biskupů, což je podle dostupných pramenů nejvíce ze všech předchozích ekumenických koncilů.

Koncil přispěl k uklidnění situace v tehdejším napětí bipolárně rozděleného světa.

 

S využitím zdroje  ČTK.