Kněžský domov

Na sklonku druhého tisíciletí byl dokončen Kněžský domov v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném, určený pro starší a nemocné kněze, kteří již nemohou vykonávat svou kněžskou činnost samostatně na faře. Záměrem bylo, aby kněží, kteří svůj život zasvětili službě pro naši diecézi, nemuseli v závěru svého života odejít mimo diecézi, ale mohli se naopak vrátit do jejího centra a zde si v klidném prostředí odpočinout a modlit se jak za naši diecézi, tak za nový kněžský a řeholní dorost pro ni.

Kněžský domov je situován uprostřed zahrady v těsné blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje a v dosahu městské dopravy. Pro každého kněze je zde samostatný prostorný pokoj s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Tři pokoje i přechod do kostela jsou bezbariérové, přepravu do všech podlaží zabezpečuje výtah. Je zde zajištěna celodenní strava a zdravotní péče. V domově je vlastní kaple. Kněžský domov je určen přednostně pro kněze z českobudějovické diecéze, ale pochopitelně přijme dle možností i kněze z jiných diecézí.

Jsem rád, že se myšlenku podařilo úspěšně zrealizovat a budu velice rád, pokud se zde kněží budou cítit skutečně doma. Těším se také na to, že je zde budu moci pravidelně a často navštěvovat.

biskup Antonín Liška

Provoz kněžského domova k dubnu 2017 byl ukončen a kněží byli přestěhováni do Domova sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

Momentálně nemáme evidované žádné kněze, kteří zde bydlí.