Svatojánské muzeum Nepomuk

 
 
Svatojánské muzeum
Arciděkanství Nepomuk
Přesanické nám. 1
335 01 Nepomuk
 

Pracovníci muzea:

Mgr. Kateřina Dobrovolná
Tel: 734 435 445
e-mail:

Mgr. Veronika Gabrielová
Tel: 734 435 445
e-mail:

Webové stránky: www.sjmn.cz