Zvon v Ústějově připomene kardinála Berana

12.09.2019 Miroslav Bína

15. 9. 2019, Mladá Vožice; Z kaple Panny Marie Bolestné v Ústějově poprvé zazní nový zvon věnovaný památce kardinála Josefa Berana. Slavnostně jej požehná světící biskup Pavel Posád.

„Kardinál Beran byl během svého pronásledování komunistickou totalitní moci vězněn a internován na mnoha místech, mimo jiné také v nedalekém Radvanově,“ říká k události biskup Pavel Posád.

Vzpomínka na něj je zde stále živá a věřící se proto rozhodli pořídit do Ústějovské kaple zasvěcené P. Marii Bolestné zvon, který bude i budoucím generacím připomínat svědectví živé víry a veliké osobní statečnost kardinála Josefa Berana. „Každý z nás potřebuje v životě vzory a příklady. Věřím, že nedělní slavnost probudí v mnohých nejenom touhu blíže se seznámit s osudy pana kardinála Berana, ale že také mnohé nadchne a pohne k následování jeho zářivého životního příběhu,“ dodává otec biskup.

Ústějovská kaplička – barokní skvost zdejší krajiny shlíží laskavě na Mladou Vožici neuvěřitelných 206 roků. „Tvoří malebnou dominantu Mladovožicka a my, věřící, víme, že spojuje zemi s nebem. Nezamyká se a vítá každého dobrého člověka, který hledá velebný klid, krásu a usebrání v modlitbě. Proto ho máme tolik rádi. Je to promodlené místo mnoha generací s neopakovatelnou duchovní atmosférou…,“ uvádí P. Jaroslav Karas v publikaci věnované právě ústějovské kapli. Ta vychází při příležitosti 50. výročí odchodu kardinála Berana na věčnost.

Ze zápisů v Pamětní knize se podle Jaroslava Karase dovídáme, že ji navštěvují lidé z Tábora, Č. Budějovic, J. Hradce, Týna n.Vlt., z Prčic, ze Soběslavi,Těchobuze, ze Střezimíře, Libouně, Č. Třebové, z Boreče u Mladé Boleslavi, z Nehonína u Jistebnice, z Měšic u Tábora, z Radimovic u Želče, z Votic a také z jižní Moravy od Břeclavi, z Prahy, odtud zde též pobyli dva Američané, žijící teď v Praze a učinili zápis v angličtině… „Takový zájem nás pochopitelně moc těší a vážíme si ho. V letech 1964-1965 se zde rád modlíval arcibiskup pražský, primas český, Josef kardinál Beran, internovaný v nedalekém Radvanově. A to vnímáme jako velkou čest pro celý kraj,“ dodává Jaroslav Karas.

 

Modlitba za blahořečení kardinála Josefa Berana

Arcibiskup Josef Beran ve vzpomínkách Josefa Beránka

Při své internaci v Radvánově Josef Beran chodíval do Ústějovské kapličky, pokaždé zbožně poklekl a chvilku setrval.

Rád s každým porozmlouval, nerad vzpomínal na Pankrác a nechtěl o ní vůbec mluvit. Jen jedenkrát poseděl před kapličkou se starým Bártou, který je dávno na Pravdě Boží a zavzpomínal. Nejvíce, že ho ponižovalo časté ,,koupání,, v sudě s pomejemi, to prý byla jeho očista jako člověka Božího, dle jeho ,,pečovatelů“.

Mě půjčil na moje přání biskupský kříž, na krku mu visící k prohlédnutí, který mi nejprv dal políbit a pak mě sám při odevzdání požehnal.

Brožura vychází při příležitosti 50. výročí odchodu kardinála Josefa Berana na věčnost. Na památku se mi podepsal na krabičku doutníků ,,Josef, arcibiskup pražský“. Doutníky jsem po jednom rozdal dobrým lidem, ale obal jsem uložil jako relikvii na člověka těžce zkoušeného. (Z publikace: Ústějovská kaple v proměnách času, Jaroslav Karas)

(Autor článku: Miroslav Bína)