Závěry ČBK: Církev by měla najít své místo v dnešní společnosti

09.07.2018 Miroslav Bína

V rámci 114. plenárního zasedání České biskupské konference (ČBK) přijali biskupové, zástupci konferencí vyšších řeholních představených a řeckokatolické církve Obecně závazné nařízení ČBK k ochraně osobních údajů, podpořili petici Aliance pro rodinu a přijali podněty pro slavení mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019.

Společná modlitba u hrobů Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka; snímek František Jemelka / ČBK

V rámci setkání se účastníci mj. seznámili s informacemi o církvi ve dnešní společnosti; konstatovali, že považují za důležité stále znovu vysvětlovat princip částečného majetkového vyrovnání, úplné finanční odluky každodenního chodu církve od státu a vysvětlovat stále to, že církev má majetek pro službu.

Biskupové také zdůraznili postoj římskokatolické církve k  manželství jako nerozlučitelnému svazku muže a ženy. V této souvislosti podpořili petici Aliance pro rodinu, která se staví za návrh poslance Marka Výborného změnit ústavní zákon ČR ve věci definice manželství jako svazku muže a ženy.

Více informací ze zasedání ČBK

(Zdroj: ČBK)