Zasvěcený život si připomněli s biskupy

04.02.2019 Miroslav Bína

2. 2. 2019, České Budějovice; Tradici a úlohu církevních řádů a řeholních společenství připomněl Den zasvěceného života – možnost, jak život za klášterními zdmi představit a podpořit. Řeholníci se také tradičně setkávají se svými biskupy. V Česku působí 31 mužských a 63 ženských řeholních institutů. K začátku roku zde žilo 656 řeholníků a 1065 řeholnic.

Snímek: Michal Klečka / Člověk a víra

„Každoročně je Svátek Uvedení Páně do chrámu – 40. den od narození Ježíše Krista, které slavíme o vánocích – na celém světě, dnem zasvěceného života. Děkujeme za tento dar Boha církvi skrze povolání mnoha mužů a žen k zasvěcenému životu. Je to příležitost nejenom k poděkování za pestrost nejrůznějších charismat, která uděluje Duch Svatý v církvi. Je to také příležitost pro otevření se klášterů okolnímu světu, aby lidé měli možnost více poznat, to co je svou povahou skryté“, řekl otec biskup Pavel Posád.

Přesto, že naše diecéze patří k těm, kde je těchto povolání méně než v např. moravských diecézích, neslo se toto setkání radostných a pokojných duchem. Zúčastnili se ho zástupci všech komunit žijících v naši diecézi.

Homilii věnoval světící biskup Pavel Posád, který se právě vrátil ze Světového setkání mládeže v Panamě, významu tohoto setkání pro celou světovou církev. Připomenul, že zde silně vyzařovala přítomnost Panny Marie, které bylo setkání věnováno a Božího Syna Ježíše Krista. Středem setkání byl podle něj viditelně nástupce svatého Petra, papež František.

Liturgii slavenou s našimi biskupy doprovodil příspěvek provinciála františkánů P. Jakuba Sadílka, OFM na téma: Tělo – chrám Ducha svatého a důsledky pro naši modlitbu. Sváteční setkání zakončila společná modlitba Anděl Páně a neformální setkání.

„Každý účastník mohl zakusit přítomnost katolické církve a mohutné vanutí Ducha svatého, který byl původcem celé této úžasné skutečnosti“, uvedl po události otec biskup Pavel Posád.

(Autor článku: Miroslav Bína)