Zásadní pomoc často představuje (pouhá) rada

20.06.2019 Miroslav Bína

19. 6. 2019, Charita ČR; Paní Janu bije manžel. Pan Josef ztratil přehled, co komu dluží. Paní Eva neví, jak zaplatí nájem s miminkem, které se jí brzy narodí. Všichni sklouzli do situace, na niž sami nestačí a kterou bez pomoci nedokážou vyřešit.

Snímek: Charita ČR

Lidem v podobné situaci pomáhá Charita ČR v 69 poradnách. Loni jejich prostřednictvím bezplatně pomohla téměř 35 000 lidem, každý z nich přitom v průběhu roku navštívil poradnu průměrně čtyřikrát.

Poradny se snaží být na blízku lidem v situaci, z níž už sami nedokážou najít východisko. „K radě dáváme pomoc a k pomoci přidáváme radu, tak zní naše neformální heslo. Pomáháme s tím, co dotyčný neumí, a navazujeme na to, co umí,“ vysvětluje sestra Radima Ivančicová z poradny Domova sv. Terezie v Praze-Karlíně. V její poradně nikoho neodmítají. A některé klienty doslova „sbírají z ulice“.

 

Jedna z nejvytíženějších služeb

Právě proto jsou často podceňované poradny jednou z nejvytíženějších služeb Charity. Dluhovému poradenství se věnuje 46 z nich. Oproti roku 2017 se v loňském roce zvýšil počet klientů o dva tisíce, celkový počet návštěv dosáhl 125 776. Podle loňského průzkumu IBRS zná charitní poradny přes 40 % populace a zkušenost s využitím jejich služeb má 6 % veřejnosti. Zvláště oceňované je poradenství v oblasti oddlužení.

V zemi, v níž je téměř 10 % lidí v exekuci a ve které 35 % domácností není připraveno na akutní výdaj ve výši 10 tisíc korun, je komplexní sociální práce víc než důležitá. „Komplexní pomoc je jádrem křesťanské sociální služby, kterou církev skrze Charitu nabízí těm nejpotřebnějším. Poradny jsou prvním místem, kam se lidé v krizové situaci obracejí. Bez dobré sítě poraden bychom tyto lidi nikdy nezachytili. Díky charitním poradnám jsme lidem s problémy nablízku,“ uvádí generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

 

Služba pomáhá i v českobudějovické diecézi

V rámci diecéze působí 11 poraden, které poskytují tzv. odborné sociální poradenství: Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi, Poradna pro cizince a migranty a Občanská poradna Tábor při Diecézní charitě Č. B., Poradna pro lidi v nouzi Farní charity J. Hradec, Občanská poradna Týn nad Vltavou, Občanská poradna Horažďovice, Občanská poradna Pelhřimov, Charitní poradna Písek, Odborná sociální poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením Strakonice, Sociální poradna Racek, Občanská poradna Třeboň.

Příběh první – z terénního programu

Změna je život, aneb všechno od začátku. Paní Alena odešla i se svými dětmi od manžela a přestěhovala za novým partnerem do cizího města. Byla doslova jako „Alenka v říši divů“ – nové město, noví lidé, nové prostě všechno. Pro paní Alenu započal soudní kolotoč, jelikož manžel podal žádost o rozvod. Musela si zařídit veškeré úřední záležitosti, najít novou práci, ale především zabezpečit děti. Se všemi těmito svými starostmi se obrátila na pracovnici terénního programu. Výsledkem jejich vzájemné spolupráce je to, že mladší syn navštěvuje mateřskou školku, a ten starší je zapsán do 1. třídy základní školy, mají obvodního lékaře, zubaře, matka má práci, orientuje se v úřadech a pomocných organizacích, aktivně komunikuje se soudy a úřady. Naše práce není zdaleka u konce, a i když má jasně daný směr a cíl, nedůležitější je motivovaná klientka, která má odhodlání svou situaci řešit.

 

Příběh druhý – z odborného poradenství

Snímek: DCHCB

Paní Jana si procházela několik let domácím násilím, po celou dobu tomu přihlížel i její syn. Přišla na konzultaci v době, kdy byla již od násilníka pryč. To ovšem neznamenalo, že byly pryč další problémy, a především šrám na její duši. V této složité situaci byly pracovnice poradny paní Janě i jejímu synovi psychickou oporou. Společně řešili problémy ve škole, pomohly paní Janě projít soudním řízením, kam byla pracovnicemi také doprovázena. Z klientky, které její zdravotní stav nedovoloval pracovat a do Poradny Eva v době největší krize volala i několikrát denně s dotazy, jaké člověku, který si neprošel peklem, přijdou běžné a jasné, se stala zaměstnaná žena mající syna ve vlastní péči, s pravidelným výživným od bývalého partnera. Její syn je přijat na střední školu a paní Jana si vyřídila veškeré potřebné věci na úřadech. V současné době se paní Jana pracovnicím Poradny Eva občas ozve – jde spíše o sdělení dalšího úspěchu, buď jejího vlastního nebo jejího syna. V případě této klientky se z vystrašeného, plachého a bezradného klubíčka neštěstí stala žena, která své situace zvládá řešit už jen s malou pomocí či radou a která se orientuje ve svých možnostech a právech.

 

Charita Česká republika provozuje 69 poraden, z nichž 60 je tzv. občanských (z toho 46 se věnuje dluhovému poradenství a 6 je pro cizince). K dalším typům patří poradna pro seniory (1), pro lidi se zdravotním postižením (2), pro oběti trestných činů a domácího násilí (1) a hospicové poradny (5). Speciálním typem poraden jsou charitní infolinky v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce, které jsou určeny pro pomoc cizincům žijícím a pracujícím v ČR.

Česká biskupská konference je zřizovatelem Charity Česká republika. Skrze Charitu naplňuje jeden z pilířů svého poslání – sociální službu lidem v nouzi a potřebným.

(Zdroj: Charita ČR, Diecézní charita Č. B.)