Výzva českých a moravských biskupů

29.09.2019 Miroslav Bína

11. – 13. 11. 2019, Řím; Na nadcházející národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a pozvali věřící také čeští a moravští biskupové.

Bratři a sestry v Kristu,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.

Stále probíhá sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu Petrova nástupce.

K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na stránkách www.anezka2019.cz.

Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také pamětní medaile  sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský nuncius v České republice  J. E. Mons. Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž budeme pouť do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na výše uvedených stránkách.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

(Zdroj: ČBK)

Čtěte také: