Výstava představuje téma duševního zdraví

11.10.2019 Miroslav Bína

10. 10. 2019, České Budějovice; Vernisáží v křížové chodbě na Piaristickém náměstí byla otevřena výstava obrazů, básní a kresleného humoru. Veřejnosti chce představit témata spojená s duševním zdravím.

Snímky: Martina Baráková /DCH

Vystavená díla nabízejí obrazy Zdeňka Veselého, kreslený humor Pavla Tůmy a básně Františka Karáska a určena nejsou jen odborné veřejnosti. Svým ztvárněním se téma pokoušejí prostředkovat také rodinám či školním kolektivům.

Výstava, která je součástí programu Týdnů duševního zdraví, je veřejnosti přístupná zdarma do 30. října, vždy v době konání bohoslužeb.

 

DOMINO je prostorem přátelství

Jedním ze zařízení, které cílí na podporu lidí s duševním onemocněním, je i služba DOMINO při Městské charitě České Budějovice. Jeho posláním je podporovat, udržovat a rozvíjet soběstačnost a samostatnost lidí s duševním onemocněním tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a začlenit se do běžné společnosti. „Akcí jsme si připomněli Světový den duševního zdraví (10. 10.), a současně 20 let od svého založení,“ připomněla vedoucí služby Běla Třebínová.

Ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout, zauvažoval nad názvem samotné výstavy – Z Duše. „Duše je hluboký a niterný projev člověka. Z Bible ze stvoření člověka víme, že Bůh oživil člověka tím, že mu vdechl  duši. Duše je tedy něco, čeho se dotýká sám Bůh. Zároveň je místem, kde se s Bohem setkáváme. Projevy duše mohou být různé (např. i modlitba vychází z duše). Tato výstava nám k poznání projevů duše může pomoci. Autoři svými díly vyjadřují něco maximálně vnitřního a odkrývají něco velmi důvěrného. Jejich tvorba je jakýmsi oknem do duše a my máme možnost našima duševníma očima poznat to, co nám svými díly chtějí říct.“

Hudební doprovod zajistili žáci Soukromé základní umělecké školy Natanael pod vedením M. Kadlecové.

 

Týdny pro duševní zdraví

Největší multižánrovou osvětovou kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v ČR založila nezisková organizace Fokus v Praze, postupně se přidávaly další organizace v regionech. V roce 2018 Fokus ČR uzavřel partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a pod společnou záštitou šíří dál myšlenku a hodnoty Týdnů pro duševní zdraví.

V roce 2018 proběhlo 162 akcí ve 42 městech, do kterých se zapojilo 34 různých organizací. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají také letos po celé České republice a nabízí rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších.

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října – dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Stanovuje jej Světová zdravotnická organizace (WHO). Ústředním tématem letošního ročníku je Prevence sebevražednosti.

(Autor článku: Miroslav Bína)