Vyjádření předsedy ČBK Jana Graubnera k odpovědi papeže Františka na církevní definici manželství

06.10.2023 Petr SAMEC

V kontextu celospolečenské debaty ohledně definice manželství velmi vítám jasná slova papeže Františka.

Svatý otec definuje manželství z pohledu církve jako „výlučný, stabilní a nerozlučitelný svazek mezi mužem a ženou, přirozeně otevřený plození dětí. Pouze tento svazek lze nazývat manželstvím. Ostatní formy svazku jej realizují pouze „částečným a analogickým způsobem“ (Amoris laetitia 292), takže je nelze striktně nazývat manželstvím.“

Je tedy zcela zřejmé, že manželství lze uzavřít pouze mezi mužem a ženou, a svazky mezi osobami stejného pohlaví se tedy manželstvím nemohou nazývat. To ostatně uvádí papež i dále ve své odpovědi: „Z tohoto důvodu se církev vyhýbá jakémukoli obřadu či svátosti, které by mohly být v rozporu s tímto přesvědčením a naznačovat, že za manželství uznáváme něco, co jím není.“

To nás ale nezprošťuje povinnosti projevovat všem lidem bez výjimky pastorační lásku, která musí prostupovat všechna naše rozhodnutí a postoje. Protože jak tvrdil již svatý papež Jan Pavel II., musíme milovat hříšníka a odmítnout hřích ve všech jeho formách.

(převzato z www.cirkev.cz)

Ilustrační foto: Pixabay