Věž kostela sv. Vojtěcha se poprvé rozzářila

29.09.2021 Petr SAMEC

Kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech prochází od května 2021 celkovou opravou. Nyní byla dokončena její zřejmě nejviditelnější (a nejslyšitelnější) část: v uplynulých dnech byly instalovány věžní hodiny podle původního návrhu architekta Jaroslava Čermáka (věž totiž byla 82 let bez hodin). Na věž bylo také namontováno zcela nové osvětlení kříže na vrcholu zvonice, vnitřní osvětlení zvonice i osvětlení samotných věžních hodin.

Foto: Tomáš Reitinger

Osvětlení věže a věžních hodin se poprvé rozzářilo na svátek sv. Václava, 28. září 2021 v 19:00. Kostel sv. Vojtěcha se tak stal výraznou dominantou českobudějovické čtvrti Čtyři Dvory a v noci přitahuje zraky lidí na vzdálenost několika kilometrů. Slavnostnímu okamžiku předcházela bohoslužba, které předsedal generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl.

Foto: Petr Samec

Krátké projevy při této příležitosti pronesli hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, náměstek primátora města České Budějovice Viktor Vojtko, generální vikář Mons. David Henzl a duchovní správce farnosti P. Josef Mendel.

Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE. Kliknutím na obrázek níže spustíte video, ve kterém uslyšíte odbíjení nových věžních hodin a uvidíte první rozsvícení věže, věžních hodin a kříže.

Oprava kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech

Kostel sv. Vojtěcha projektoval arch. Jaroslav Čermák, významný architekt moderního slohu – funkcionalistické sakrální architektury. Kvůli vysoké architektonické hodnotě byl sv. Vojtěch v roce 2019 zařazen do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Samotná stavba byla dokončena v roce 1939, ale kvůli následnému historickému vývoji nebyly dosud dokončeny některé původní záměry architekta. Ty se podaří realizovat až letos: v rámci celkové opravy kostela, budou po více než 80 letech provedeny finální štukové omítky na fasádě s barevným nátěrem a také nově instalovány věžní hodiny podle původních plánů Jaroslava Čermáka.

Oprava kostela bude stát asi 6 mil. Kč a dokončena má být v říjnu 2021. V tuto chvíli jsou již opravené krovy, střecha, klempířské prvky, okna a fasády na věži, na jižní a západní straně kostela a řada dalších součástí stavby. Nyní zbývá dokončit severní a východní strany kostela, včetně trojice vstupních dveří a tří vstupních schodišť. Velkou část finančních prostředků se podařilo získat od sponzorů, nadací a soukromých dárců. K dnešnímu dni se tak podařilo získat téměř 60% potřebné částky a farnost Čtyři Dvory velmi děkuje všem, kteří věnovali finanční prostředky. Sbírka ale stále probíhá. Pokud chcete přispět, najdete více informací na https://ctyrak.cz/. Dárci mohou například „adoptovat“ některou opravovanou část a za to získají právo na umístění pamětní tabulky se jménem v objektu kostela.