Večer chval hudební skupiny Koinonie

28.05.2019 Miroslav Bína

1. 6. 2018, České Budějovice; V kostele Panny Marie Růžencové zazní od 18 hodin svatodušní koncert s tematickou promluvou k příležitosti křesťanské Slavnosti Vylití Ducha Svatého. V pořadí sedmou akcí tak pokračuje projekt Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích.

Koncert je modlitbou za obnovu církve, hodnot v naší zemí a mezilidských vztahů. „Událost Vylití Ducha Svatého se slaví proto, že je pro všechny křesťany základní skutečností v dějinách“, vysvětluje P. Tomas van Zavrel, předseda Spolku Most-České Budějovice, který je pořadatelem akce a se statutárním Městem České Budějovice celou akci financuje.

„Hudební skupina Koinonie je společenstvím lidí různého věku, povolání, stavu. Spojuje je příslušnost ke společenství Koinonie Jan Křtitel, která má své kořeny v Itálii, nyní však už desítky let působí jako italsko-česká komunita i na našem území, a to konkrétně v Plzni, kde žijí v tzv. oáze. Externí členové této komunity však žijí po celé České Republice a scházejí se k modlitbě v tzv. Domech modlitby“, dodává Tomas van Zavrel a zve všechny lidi, kteří milují dynamickou hudbu: „Vstup je volný“.

„Bez Ducha svatého je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem ovládání lidí, misie pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“ (Sv. Ignatius IV. z Antiochie)

Upozorňujeme na změnu místa konání. Kvůli půl maratonu koncert proběhne v kostele Panny Marie Růžencové u Pertinů!

 

Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Projekt je součástí nového produktu cestovního ruchu v Jihočeském kraji s názvem „Křesťanské Povltaví“ a je spolufinancován městem České Budějovice.

Křesťanské Velikonoce, které realizuje Spolek Most, postupně nabídnou návštěvníkům města 12 akcí, na nichž představí tradici Velikonočních svátků různými workshopy, koncerty, přednáškami, osobními setkáními či ojedinělou fotografickou výstavou.

V pořadí osmou akcí bude Benefiční koncert duchovní hudby 20. června 2019 v kostele Obětování Panny Marie.

(Zdroj: Tereza Pumprová)

Přehled akcí projektu Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Čtěte také: