V Milevsku byl objeven relikviář s částí hřebu z Pravého kříže

21.12.2020 Petr SAMEC

Dnes byly zveřejněny první výsledky výzkumu jednoho z nejvýznamnějších archeologických nálezů na území České republiky. 

K nálezu došlo v jarních měsících roku 2020, kdy byl objeven, zkoumán a dokumentován dosud neznámý dutý prostor v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Z dutiny, která vede z trezorové místnosti, byly vyzvednuty relikty dřevěného relikviáře, zdobeného zlatem a stříbrem. Relikviář ukrýval část železného hřebu s taušírovaným zlatým křížkem. Vše ukazuje na to, že tomto relikviáři byla uchována pašijová relikvie – část hřebu z Pravého kříže, tedy jedna z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě.

hřeb z Milevského relikviáře; foto: Martin Frouz

 

Relikviář byl objeven pomocí nejmodernějších nedestruktivních metod průzkumu památek: byla vytvořena zcela nová metodika archeologického výzkumu (archeolaparoskopie) a také prototyp speciálního technického zařízení, které umožnilo z nepřístupné dutiny vyzvednout celý nález „in situ“ a pod dohledem kamer jej přenést až do provizorního fotografického studia, zřízeného pro daný účel v presbytáři kostela sv. Jiljí. Všechny části relikviáře i jeho náplň byly detailně zdokumentovány v nálezovém stavu a bez odkladu převezeny do klimatizovaných trezorů Archeologického ústavu AV ČR Brno, kde neprodleně začaly první odborné analýzy. Na jejich základě je již nyní jasné, že byl nalezen artefakt, který byl ve středověku považován za hřeb z Pravého kříže.

vyzvednuté části relikviáře; foto: Martin Frouz

V prosinci 2020 pak byly zahájeny konzervační práce na ozdobách z relikviáře a také byly zadány první přírodovědné analýzy, které zajistí správné nastavení konzervačních procesů i důležité indicie, které umožní správně celý nález interpretovat. Přesná interpretace nálezu však bude možná až po dokončení všech analýz (nejdříve za rok).

masivní zlatý plech z Milevského relikviáře; foto: Martin Frouz

Popis Milevského relikviáře

Jde o dřevěnou schránu, zdobenou zlatem a stříbrem. Na největším masivním zlatém plechu je tepáním vytvořený jednoduchý kříž a 2 písmena „I R“. Vedle těchto písmen byla z dřevěných trosek selektována další písmena (ze stříbrného, případně měděného a postříbřeného plechu) a také ozdoby ze zlata a stříbra ve tvaru křížů, rybiček a různých geometrických útvarů. Uvnitř dřevěných trosek byl nalezen také cca 6 cm dlouhý odseknutý železný hřeb s výrazným zlatým křížkem.

Symbolické datum zveřejnění nálezu

Vánoce jsou připomínkou narození Ježíše Krista a zveřejnění informací o nálezu v tomto období tak dostává i silný duchovní ráz a velký náboj. Ten je navíc ještě umocněn faktem, že letos 21. prosince dojde na obloze k výjimečné astronomické události – totiž k velké konjunkci Jupiteru a Saturnu, tedy k události, kterou někteří astronomové spojují s historickými popisy Betlémské hvězdy.

 

 

 

Vzácnému nálezu se budeme podrobněji věnovat v článku v diecézním časopise Setkání, který vyjde počátkem února 2021.