V Albrechticích věří v návrat svatého Petra

07.11.2019 Miroslav Bína

7. 11. 2019, Albrechtice nad Vltavou; Kostel svatého Petra a Pavla doslova svítí novotou a znovu vítá nejen věřící a poutníky z okolí. Rekonstrukce areálu, na který je poskytnuta podpora z Evropské unie, dosáhla částky téměř 13,1 milionů korun.

Zleva biskup Vlastimil Kročil a náměstek hejtmanky Pavel Hroch; snímky: M. Bína / BCB

„Dnes obnovujeme dědictví předků a znovu se k nim tak vracíme. Současně toto jejich dílo uchováváme pro příští generace. Jsem rád, že se podařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie na rekonstrukci tohoto místa. Věřím, že kostel bude sloužit nejen liturgii, ale všem návštěvníkům areálu,“ řekl biskup Vlastimil Kročil.

Zájem o zachování památek na území Jihočeského kraje připomněl také náměstek hejtmanky Pavel Hroch: „Vyzdvihuji úsilí farnosti, které zde bylo vynaloženo ve prospěch nás všech. Svatostánku přeji mnoho poutníků hledajících víru i dalších návštěvníků.“

Strop nad hlavním oltářem kostela

Projektová příprava začala v dubnu 2015 a samotná revitalizace kostela probíhala od června minulého ruku do letošního září. Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu zahrnul opravu střechy s výměnou klempířských prvků a opravu fasády. Dále zrestaurování maleb na fasádě a opravu truhlářských prvků, jako jsou okna a dveře.

Interiér kostela se dočkal oprav omítek, restaurování fresek, výměny elektroinstalace, ozvučení a elektronického zabezpečovacího systému. V kostele byl také zrestaurován dřevěný mobiliář – kazatelna, sochy, svícny, a také kovové prvky – křížky, mříže či kování dveří. V boční lodi byla zřízena zimní kaple.

 

 

Zimní kaple kostela sv. Petra a Pavla

Generálním dodavatelem stavby byla společnost Š + M, restaurování interiéru provedl akademický malíř Jiří Čech a restaurování mobiliáře Václav Veřtát. Starosta obce Albrechtice nad Vltavou Miroslav Ušatý ocenil samotný průběh revitalizace kostela a hřbitovního areálu „Jsou přirozenou dominantou okolí. Jejich obnova je důkazem spolupráce, při které jsme na tomto místě spojili síly,“ uvedl. Podle něj areál čeká dokončení historického chodníku, odvodnění a vybudování chodníku kolem samotného kostela.

Arkádové kapličky hřbitovní zdi

Věřící a poutníci nejen z albrechtické farnosti se již těšili, až budou moci kostel obdivovat v plné kráse a v novém interiéru slavit první liturgii. Tato příležitost se jim naskytne 10. listopadu, kdy zde, za účasti diecézního biskupa Vlastimila Kročila, oslaví výročí posvěcení kostela.

Na slavnost pozval věřící také místní duchovní správce Vítězslav Holý. Současně vyzval k úsilí o vytvoření kopie sochy sv. Petra, která byla odcizena z hlavního oltáře kostela.

 

180 let historie vzpomínek na zesnulé

Kostel sv. Petra a Pavla

Historie maleb v arkádových kapličkách hřbitovní zdi se datuje do doku 1841, kdy zde z popudu místního faráře Víta Cízy (působil zde v letech 1819 – 1854) vznikla skupina tří maleb. Do pěti let byl vymalován zbytek kapliček. Farář Cíza je současně autorem většiny veršů umístěných pod malbami, původně skládaných za zemřelého.

V polovině 19. století se počet kapliček ustálil na počtu 85 a do této doby se datují také větší úpravy. Vlivem stálého poškozování maleb vlhkostí na nich docházelo k častým opravám i přemalbám.

V roce 2007 převzala obec Albrechtice kapličkovou zeď do svého majetku a začaly záchranné práce včetně restaurování a rekonstrukce originálních maleb. Největší část maleb byla restaurována v letech 2012 – 2013 za podpory z fondů Evropské unie.

(Autor článku: Miroslav Bína)