Slavnost Panny Marie Andělské v Sušici

Datum od: 2.8.2019 09:00
Místo: Sušice

Srdečně Vás zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule v pátek 2. srpna 2019. Mše svaté budou slouženy v klášterním kostele v 9, 11 a 18 h.

Mši svatou v 9 h bude celebrovat P. Václav Salák. Na bohoslužbu naváže pobožnost k Srdci Ježíšovu.

Hlavní poutní mši svaté v 11 h bude předsedat P. Martin Bětuňák, administrátor farnosti Třeboň. Třetí mši svatou v 18 h bude celebrovat P. Jan Hladík OFMCap.

Večerní liturgii doprovodí Kytarová schola z Horažďovic.

Zpovídat, společně s dalšími kněžími z okolí, budeme 8.30–12 h a 17–19 h. Tento den máte možnost získat plnomocné odpustky.

Článek k události a odkaz na rozhovor s P. Martinem Bětuňákem

Co si připomínáme slavností Panny Marie Andělské z Porciunkule?

Porciunkule znamená „údělíček“, „podílek“, je to kousek země, který sv. František dostal od bratří benediktinů, a na něm opravil kapli zasvěcenou Panně Marii. Toto místo se stalo kolébkou Řádu menších bratří. Je to také místo, kde sv. František umírá. Zároveň je Porciunkule spojená s událostí z roku 1216, kdy sv. František na papeži vyprosil, aby 2. srpna bylo možné pro poutníky v tomto kostelíku získat plnomocné odpustky, které do té doby byly spojeny jen s poutí do Říma, Compostely či do Jeruzaléma. A třebaže se odpustková praxe církve proměnila, je tato slavnost také oslavou Božího milosrdenství a velkorysého odpuštění. A nakonec bratři kapucíni českomoravské provincie uctívají jako svou patronku právě Pannu Marii Andělskou z Porciunkule, které je také zasvěcen první řádový kostel na našem území. To už je hned několik důvodů ke slavení…

Těšíme se na setkání s Vámi.

21.7.2019
4.8.2019
Ktiš, Diecézní centrum života mládeže,…

ENTERcamp a ENTERjunior 2019

Zveme mladé na letní pobyty, které se snaží rozvíjet křesťanskou víru u dospívajících. Neboj se vstoupit! Na letošní ENTERcamp...

26.7.2019
28.7.2019
Annín, kostel sv. Mořice

Léto na Mouřenci

Románsko-gotický kostel ze 13. století na Mouřenci nad Annínem zve na sedmý ročník Mouřeneckého léta. Každý prázdninový den...