Prof. M. Weis on line – Anděl z Dachau, mučedník blíženecké lásky

Prof. Martin Weis v online živém vysílání na YouTube kanálu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubném na téma „Duchovní portréty osobností českých a světových dějin“

každou středu od 18:00 do 18:30

25. 3. 2020 Král, který z boje neutíká

1.4. 2020 Hildegarda z Bingenu

8.4. 2020 Boží rytíř Jan Žižka

15.4. 2020 Otec malomocných

22.4. 2020 Karel IV. a svatý grál

29.4. 2020 Velikonoce Antonína Koniáše

6.5. 2020 Johanka z Arku, kacířka nebo světice?

13.5. 2020  Jan Nepomucký a jeho kat

20.5. 2020 Jenovéfa z Paříže, ochránkyně proti morové ráně

27.5. 2020 Anežka Česká, aneb princezna řeholnicí

3.6. 2020 Anděl z Dachau, mučedník blíženecké lásky

12.6. 2020 (MIMOŘÁDNĚ V PÁTEK!) Josef Hlouch, Služebník Boží (v rámci tzv. virtuální Noci kostelů bude již od 17:00 sloužena mše svatá, adorace Nejsvětější Svátosti, litanie a svátostné požehnání).

Vaše náměty či dotazy budou vždy zodpovězeny na konci vysílání.

Neváhejte a pište na e-mail: weis@tf.jcu.cz