PRAHA: TAMMÍM – duchovní víkend pro mladé muže

Duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze.

Pokud jsi mladý muž mezi 15 až 30 lety, máš jedinečnou příležitost zúčastnit se ryze mužské duchovní obnovy.

CO NÁS LETOS ČEKÁ?

Tématem budou “Muži ve stínu Boha”. Přiblížíme si tedy životní odkazy biblických /svatých/ mužů, kteří byli zastíněni / upozaděni někým výraznějším. Což neznamená, že by snad byli pro Boha a lidstvo méně hodnotní! Ba naopak, plně zapadají do pestrosti a krásy božského stvoření.

V průběhu víkendu bude ale také prostor na ztišení, modlitbu i rozhovory. Přítomni budou naši představení, bohoslovci i mladí muži z celého Česka. Srdečně tě tedy zveme k opuštění každodenního ruchu starostí a k ponoření se do hledání vlastního vztahu s živým Bohem.

Více informací nalezneš na stránkách www.seminar-praha.cz, dotazy rádi zodpovíme na mailu tammim@signaly.cz.

Přijeď, těšíme se na tebe!

Jeroným Pelikovský, bohoslovec