Pozvánka: představení sborníku Via Lucis o bl. J. Librariovi

V roce 2019 probíhal, na základě informace kardinála Dominika Duky, nedestruktivní průzkum a následně archeologický výzkum zazděné niky, kde byly uložené pravděpodobné ostatky Jindřicha Libraria, prvního převora dominikánského konventu v Českých Budějovicích, který zemřel v roce 1281. Archeologické práce byly realizované ve dvou etapách v klášterním kostele Obětování Panny Marie a podílela se na nich řada institucí a odborníků.

Vzhledem k zájmu ze strany veřejnosti a médií na průzkum navázala konference s názvem „Blahoslavený Jindřich Librarius, OP a jeho význam pro současnost“, která proběhla 28. ledna 2020 v prostorách bývalého dominikánského kláštera při kostele Obětování Panny Marie, nad kterou převzala záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Konference byla rozdělena do tří tematických bloků – obecné trendy 13. století, archeologické a uměleckohistorické průzkumy dominikánského konventu v Českých Budějovicích a předběžné výsledky průzkumu ostatků Jindřicha Libraria.

Z příspěvků, které na konferenci zazněly, vznikl sborník, který bychom rádi představili odborné i laické veřejnosti a novinářům. Sborník obsahuje příspěvky dvanácti autorů, kteří na konferenci vystoupili, rozhovor s hlavními protagonisty „librariovského výzkumu“ a vydala jej Památková komora České republiky v řadě Via Lucis. Na závěr Vás seznámíme s dalším pokračováním prací v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Prezentace se uskuteční 9. září 2020 od 14:00 hodin v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v přízemí (hlavní historická budova muzea v ulici Dukelská 1).

ZA AUTORSKÝ TÝM

  • Zuzana Thomová (archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích)
  • Jan Kotous (právní historik)
  • ThDr. Zdeněk Mareš ThD. (děkan Katedrální kapituly)

TISKOVÝ KONTAKT

  • Tomáš Svoboda – programové a propagační oddělení Jihočeského muzea – tel.: +420 775 543 575 / +420 391 001 519 / e-mail: marketing@muzeumcb.cz
  • Zuzana Thomová (archeolog Jihočeského muzea) – tel.: +420 391 001 545 / e-mail: thomova@muzeumcb.cz

Zdroj: tisková zpráva Jihočeského muzea