Postní duchovní obnova

Program:

  • 14.30    promluva v Emauzích                                                       
  • 16-17   svátost smíření (Emauzy a kostel)
  • 16.30    růženec v kostele
  • 17.00    mše svatá   (po mši svaté posezení v Emauzích)

Přiložené soubory