PÍSEK: Slavnostní žehnání obnoveného kříže

Kříž se nachází na okraji území města Písek na křižovatce cesty do osady Oldřichov, obce Dobev a města Písek. Kříž byl původně postaven na místě tragické události, která se tu stala v roce 1879. Kříž byl už minimálně dvakrát zničen. Před patnácti lety postaven místním píseckým farníkem a po posledním zničením autem asi před 10 lety zůstal ležet bez povšimnutí až do roku 2021, kdy se po upozornění Mgr. Michala Sekyrky z Písku do opravy pustil pan Petr Pavel Hanus, kostelník z chrámu Páně sv. Jiljí v Heřmani u Písku.