Pěší pouť z Českých Budějovic do Římova

Od katedrály sv. Mikuláše údolím řeky Malše na asistovanou mši sv. ke cti sv. Athanasia novokněze P. Bernharda Hirschbergera, FSSP v Římově, po mši udílení novokněžského požehnání. Možnost přenocování do následující neděle ve vlastních spacácích na faře v Římově (pro muže) nebo v ubytovně TJ Sokol (pro ženy). Přihlášení u pana Petra Kosinky na e-mailu p1346@seznam.cz

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...