Pěší pouť do Horní Pěny

Připomenutí místního rodáka – blahoslaveného františkána Bedřicha Bachsteina a jeho druhů. Poutníci vyjdou na pěší pouť 15. února ve 12:30 od kláštera sv. Kateřiny a povede je Probošt Ivo Prokop. Od  15:00 začne ve farním chrámu sv. Michaela archanděla v Horní Pěně poutní mše svatá k oslavě bl. františkánů Bedřicha Bachsteina a jeho druhů, mučedníků.