OLOMOUC: Duchovní obnova pro manželské páry s P. Jamesem Manjackalem

Nadační fond Credo zve v měsíci červnu na dvě významné duchovní obnovy, které povede známý charismatický kněz z Indie P. James Manjackal. První duchovní obnova se uskuteční ve dnech 17. – 19. června 2022 ve Sporta Aréně v Hlohovci na Slovensku a schválil ji Mons. Jána Orosch, trnavský arcibiskup. Druhá duchovní obnova určená pro manžele a snoubence proběhne 22. – 24. června 2022 v Clarion Congress hotelu v Olomouci.

P. James Manjackal již mnoho let vede duchovní cvičení po celé Evropě. Oslovuje lidi svým osobitým způsobem. Důraz klade na Eucharistii, čtení Božího Slova a na prožívání křesťanství v úzké spolupráci s Duchem Svatým. Jeho duchovní obnovy jsou velmi oblíbené a lidé se na ně rádi vracejí. „Po duchovních cvičeních s otcem Jamesem máme vždy mnoho svědectví o obrácení se k Pánu, uzdravení vztahů v rodinách i různých fyzických uzdraveních,“ uvádí ředitel nadačního fondu Credo Libor Kučera s tím, že duchovních akcí s otcem Jamesem se pravidelně účastní několik tisíc lidí. „Jsme proto rádi, že se po několika letech tento výjimečný kněz za námi vrací na Slovensko a dokonce i do Česka. Účast doporučuji všem, kteří chtějí upevnit svůj vztah s Bohem a nechat více působit ve svém životě Ducha Svatého,“ pokračuje Kučera.

Duchovní obnova v Hlohovci je třídenní a koná se v místní Sporta Aréně. Součástí každého dne bude mše svatá, adorace, chvály, promluvy otce Jamese a modlitby za uzdravení. Bude také možnost svátosti smíření a k soukromé adoraci v připravené adorační kapli. V předchozích letech vedl otec James na Slovensku duchovní obnovy například v Košicích, Brezně nebo Bratislavě.

Po duchovní obnově na Slovensku se otec James přesune do České republiky, kde bude mít setkání pro manžele a snoubence. Na této obnově je zajištěno hlídání dětí, aby si mohli manželé program dobře prožít. Na obě akce je možné se přihlásit na internetových stránkách www.otecjames.cz.

Bývalý univerzitní profesor P. James Manjackal hlásá evangelium takovou formou, která účastníky povzbuzuje k intenzivnímu prožívání víry. Je členem řádu Kongregace misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Vykonal mnoho evangelizačních cest po více než 86 zemích celého světa. Mimořádná je jeho evangelizační služba v Perském zálivu při konverzi muslimů ke křesťanství. V roce milosrdenství byl jmenován Misionářem milosrdenství.

Pořadatelem duchovních obnov je Nadační fond CREDO, jehož činnost stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou rodina a manželství, evangelizace a charita. Skrze misijní projekty, podporu hendikepovaných či organizaci různých seminářů se snaží šířit a upevňovat křesťanské hodnoty v celé společnosti. Více informací na www.credonf.cz.

Marek Novák
CREDO CZ – nadační fond