Nový školní rok začal také na diecézních školách

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek a českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil zahájili školní rok na Biskupském gymnáziu a Církevní základní škole v Č. Budějovicích.

S ředitelem školy Martinem Maršíkem provedli slavnostní imatrikulaci studentů prvního ročníku BIGY a prohlédli si zázemí školy.

„Dnešní den pro vás znamená začátek něčeho nového. Čeká vás navazování nových vztahů, objevují se před vámi další výzvy a možnosti. Nebojte se tohoto nového začátku…“, řekl novým studentům otec biskup Vlastimil Kročil a dodal, že se Biskupství českobudějovické jako zřizovatel zasadí o vytvoření co nejlepších podmínek pro studium.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek ocenil rozhodnutí studentů a rodičů, kteří si vybrali vzdělávání na BIGY „Stáváte se dnes součástí týmu jedné z nejlepších škol v naší zemi“, připomněl výsledky a pověst diecézního gymnázia.

Ředitel gymnázia Martin Maršík poděkoval otci biskupovi za finanční, morální i duchovní podporu, kterou biskupství poskytuje oběma školám (BIGY, CZŠ) jako zřizovatel. 

Přivítání nového školního roku ředitele BIGY Martina Maršíka.

 

Školní rok na diecézních školách ve znamení investic

Biskupství českobudějovické plánuje investice v desítkách milionů do zlepšení výuky a zázemí škol. Elektronické čipy, nové učebny, rychlejší internet či interaktivní tabule, zahraniční exkurze do Španělska, Anglie a Francie. Modernizace a novinky ve výuce čekají na studenty i učitele.

Ve školním roce 2017/2018 zahájí na gymnáziu studium 30 studentů osmiletého, 51 šestiletého a 25 čtyřletého studijního programu. Na Církevní základní škole pak přivítají 61 prvňáků. Celkově navštěvuje diecézní školy 720 studentů na BIGY a 500 na Církevní základní škole.

Z hlediska majetkových investic a vybavení diecézních škol jsou obě srovnatelné se školami zřizovanými městem České Budějovice, s řádově násobnými rozpočtovými možnostmi.

„V nadcházejícím školním roce se zaměříme na modernizaci gymnázia – žáci budou moci využívat při kopírování dokumentů elektronické platby, zkvalitníme wifi připojení k internetu a učitelé budou vybaveni novou výpočetní technikou“, řekl Martin Maršík, ředitel Biskupského gymnázia a Církevní základní školy, který se vedení škol ujal v průběhu školních prázdnin. Uvedené novinky budou připraveny na začátku školního roku, popřípadě realizovány v měsíci září. Náklady z rozpočtu školy činí zhruba 200 tisíc korun.

„Za velký úspěch považuji získání evropské dotace, pomocí které bude možno vybudovat podkrovní vestavbu dvou učeben“, vysvětlil Martin Maršík, podle něhož již škole byly přiděleny evropské finanční prostředky ve výši cca 20 milionů korun a půdní vestavba bude realizována v tomto a příštím školním roce.

Studenti a další strávníci z řad veřejnosti se mohou těšit také na zvýšení komfortu ve školní jídelně díky novým výdejním pultům, které umožní rychlejší výdej stravy. Projektová dokumentace se již připravuje a realizace zhruba v částce 300 – 400 tisíc korun je naplánována na letošní vánoční prázdniny.

 

Půlkulaté výročí založení Církevní základní školy

Nový školní rok se na Církevní základní škole v českobudějovické Rudolfovské ulici ponese ve znamení 15. výročí jejího založení. Žáci se mohou těšit na nové prvky ve výuce – ve třetím patře proběhla rekonstrukce tabulí a tři třídy byly vybaveny novým nábytkem v hodnotě 70 tisíc korun. Ve škole přibyly dvě interaktivní tabule za 57 tisíc korun díky daru rodičů. Podle zástupce ředitele Jana Schreiba pověřeného vedením základní školy bylo za finančního přispění rodičů zcela nově vybaveno také školní poradenské centrum (15 tisíc korun). Postupnou modernizací prochází i další zázemí základní školy, aktuálně jsou zrekonstruovány nevýdejní prostory školní jídelny za přispění biskupství ve výši 900 tisíc korun.

 

Věnujeme péči duchovnímu rozvoji studentů

Kolektiv pedagogů se chce plně věnovat rozvoji studentů nejen po stránce intelektuální. Cílem je vytvářet funkční přátelské, lidské prostředí prostoupené vzájemnou úctou se snahou pečovat i o svůj duchovní růst a rozvoj vnímavosti pro křesťanské hodnoty ve společnosti.

Z pravidelných aktivit se jedná o setkávání studentů uprostřed týdne se spirituálem, studentské mše svaté za jednotlivé třídy a využívání programu Studentského kostela Sv. Rodiny ať už k modlitbě, či některým dalším duchovním i kulturním akcím, do nichž se hojně studenti zapojují, nebo je přímo pořádají.

„Připravujeme bohatý program mimoškolních aktivit souvisejících se „Studentskými středami“, v rámci nichž lze využít i přípravu na přijetí svátostí křtu nebo biřmování, či jen se vzdělávat ve víře, setkávat se a třeba i sportovat a relaxovat, řekl P. Pavel Němec, spirituál gymnázia.

Na gymnáziu je přítomen několik dní v týdnu ke své úloze při rozvoji studentů říká „chci zde být k dispozici pro osobní rozhovory a pomoc v osobním či duchovním životě, jedná se o pomoc radou a modlitbou v některých problematických situacích života mladých lidí. Vytváříme rozmanitý tým lidí, kteří kolem sebe chtějí šířit radost a pokoj, či zažít oporu v těžkých životních situacích“, uvedl.

Studenty letos čekají např. psychologicko-duchovní kurzy zaměřené na sebepoznání, sebe přijetí a nalezení místa ve společnosti.

 

Na 130 církevních školách a školských zařízení v ČR studuje přes 20 000 žáků a studentů. Působení církevních škol, zakládaných ihned po roce 1989, se řídí platnou českou legislativou a školským zákonem. Kromě vzdělání se zaměřují také na rozvoj duchovní oblasti člověka. Jejich kvalitu dokládají studijní úspěchy i pozitivní hodnocení školní inspekce. Každoroční zájem žáků a rodičů o studium převyšuje možnou kapacitu.

Přiložené soubory

25.2.2018
3.3.2018
Rožmitál pod Třemšínem

Exercicie pro kněze

Arcibiskupství pražské, penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem zve na exercicie pro kněze „A znovu přijde ve slávě…“...

26.2.2018
4.3.2018
V týdnu od 26. 2.…

Vysílání Rádia Proglas

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na...