Milevský klášter oslavil 830 let existence

Milevský klášter je starobylým, avšak pořád živým srdcem Milevska. Nejen svou architekturou. Je také krásný duchovní péčí o své okolí. Mít osmistetřicáté narozeniny je úctyhodné.

Kolik řeholníků, opatů, biskupů, velmožů a věřících i nevěřících vstoupilo na tuto půdu a prožilo zde svůj život nebo jeho část. Ano, genius loci vytvořili bratři z kláštera Želiv v čele s opatem Jarlochem, který od počátku tomuto regionu předával duchovní i kulturní hodnoty jako velké bohatství, které tento kraj povznášelo. O to se i nadále snaží dnešní místní komunita.

Děkovnou bohoslužbu v jedenáct hodin celebroval opat Michael Josef Pojezdný spolu s generálním opatem premonstrátů Thomasem Handgrätingerem, dále s generálním vikářem českobudějovické diecéze Mons. Davidem Henzlem a samozřejmě s představeným milevské komunity Mikulášem Selvekem. Přítomní byli místní kněží Nepomuk Řehoř a Pius a také kněží z jiných premonstrátských klášterů a další kněží, jáhni, ministranti a desítky věřících. Nechyběli ani starostové a zastupitele měst a obcí, které spravujeme a jiní pozvaní hosté.

Během bohoslužby došlo k poděkování všem lidem působícím a pomáhajícím v klášteře a ve farnosti, zvláště kněžím – Metodějovi Kozubíkovi, Norbertovi Vehovskému, Jakubovi Berkovi a dalším.

Oslavy proběhly tak trochu pod patronací našeho zemřelého bratra Kosmy, který 14 let v tomto klášteře sloužil svou neúnavnou pracovitostí, duchovním životem a nepochybně i dobrou kuchyni. Zemřel týden před slavností 1. 10. 2017 v Opavě, kde žil v péči svých příbuzných, kteří se na jeho přání o něj starali v těžké a dlouhé nemoci. Skrze něho bylo vyjádřeno poděkování také všem zesnulým, kteří pro klášter žili a s láskou tomuto kraji sloužili.

Po bohoslužbě následoval bohatý raut, který připravily místní farnice pod vedením místní kuchařky paní Věry Němečkové a také Ludmily Dvořákové. Během pohoštění hrála dechová hudba pod taktovkou pana Miroslava Pšeničky.

S díkem Bohu za vše dobré i vám přátelé, kteří jste přiložili ruku k dílu, aby se vše vydařilo. Díky všem zúčastněným, ale i nepřítomným nemocným, kteří nás provázejí svými modlitbami a obětmi, které naše farnosti i klášter tolik potřebuje.

Deo gratias! Bohu díky!

Zdroj: Milevský klášter

25.2.2018
3.3.2018
Rožmitál pod Třemšínem

Exercicie pro kněze

Arcibiskupství pražské, penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem zve na exercicie pro kněze „A znovu přijde ve slávě…“...

26.2.2018
4.3.2018
V týdnu od 26. 2.…

Vysílání Rádia Proglas

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na...