Křemešnické léto – přednášky a koncert

Křemešnické léto – přednášky a koncert
Datum od: 10.7.2020 18:00
Datum do: 28.8.2020 18:00
Místo: kostel Nejsvětější Trojice
Křemešník

Matice křemešnická o.p.s. Vás zve každý prázdninový pátek vždy od 18:00 do kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku na bohoslužby, přednášky  a koncerty. Dovolujeme si upozornit zvláště na přednášky odborníků z  českobudějovické teologické fakulty:

17.7.  doc. Michal Opatrný, Dr. theol. – bohoslužba a přednáška na téma „Smrtelný hřích klerikalismu a jeho pastorální léčba“

24.7. prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. – bohoslužba a přednáška na téma „Dvojí život Jana Pavla II.“

17.8.2020
České Budějovice

Pocta bl. Karlovi I.

Mše svatá s instalací relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní...