Duchovní obnova pro děti

Římskokatolická farnost Třeboň zve děti na adventní duchovní obnovu:

Prožijme jeden den v Nazaretě

Program:

  • 9.00 mše svatá v kostele
  • život v Nazaretě před 2000 lety
  • vaříme si sami oběd
  • pracujeme a vyrábíme
  • někoho navštívíme
  • přepadovka

Sejdeme se 8. 12.2018 v 9.00 na mši svaté v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Pak bude pokračovat duchovní obnova na faře. Předpokládaný konec je plánován na 15.00.

 

Přihlášky: v kostele nebo u katechetek Bohunky Ettlerové (721661247), Evy Hejdové (728281050) nebo Martiny Fürstové (731402820) nejpozději do 3. 12. 2018. Úhrada ve výši cca 100 korun na osobu je dobrovolná.

20.8.2019
10.9.2019
Tábor - Klokoty

Večerní prohlídky na klokotech

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AREÁLU S VARHANNÍM DOSTAVENÍČKEM   PRŮVODKYNĚ: MARIE JANOUCHOVÁ VARHANÍK: LADISLAV ŠOTEK   Rezervace vstupenek: klokotypoutni@centrum.cz Výtěžek...