DOBRÁ VODA U HARTMANIC: Poutní mše svatá

Datum od: 11.6.2023 13:30
Datum do: 11.6.2023 15:00
Místo: kostel sv. Vintíře
Dobrá Voda u Hartmanic

Dovolujeme si co nejsrdečněji Vás pozvat na letošní svatovintířskou pouť do Dobré Vody u Hartmanic. Pěší poutníci z bavorského Rinchnachu půjdou k místu zesnutí sv. Vintíře přes státní hranici ze Scheuerecku (hraniční přechod Gsenget). Česko-německou mši svatou budeme slavit společně s poutníky v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě. Liturgii budou sloužit rinchnašský farář Konrad Kuhn spolu s místním farářem P. Kulhánkem v českém i německém jazyce. Po bohoslužbě se nabízí možnost posezení a občerstvení v přilehlém Domě sv. Vintíře. Tel.: 604 403 269 (p. Volenec)

Text: Guenter Iberl

Fotografie z loňského ročníku:

 

Foto: Guenter Iberl

 

Foto: Guenter Iberl

 

Foto: Guenter Iberl