Č. BUDĚJOVICE – kostel sv. Jana Nepomuckého: Farní bazar

Všichni jsou srdečně zváni k návštěvě bazaru, vzájemnému setkání a obohacení, a samozřejmě také prohlídce našeho kostela. Možná na nás čeká i malé občerstvení. Během dne si můžete za dobrovolný příspěvek vybrat cokoliv z nabízených věcí. Vybrané peníze budou použity ve prospěch vybudování „farního sálu“ jako prostoru duchovního doprovázení – vytváření společenství, vnímání potřeb lidí kolem, hlásání evangelia a liturgie – tedy místa sdílení radosti z víry s ostatními lidmi.
Do bazaru můžete také přinést věci, které už nepoužíváte, a které by ovšem mohly dobře posloužit ostatním. Do prodeje jsou přijímány výhradně věci čisté a v použitelném stavu (předměty denní potřeby i pro volný čas, knížky, starožitnosti, oblečení, boty, hračky, cetky a jiné zajímavosti, a vůbec všechny věci i „z druhé ruky“).

Kontakt: P. Pavel Bicek, tel. 721 810 270.

PS: Upřímné Pán Bůh zaplať za vaše štědré dary při sbírce na pomoc Ukrajině, které byly již odeslány na účet Charity. Jistě i v tom můžeme ještě pokračovat a současně nezapomenout na modlitbu za okamžité ukončení bojů, a nastolení opravdového míru. 

Váš P. Pavel Bicek

(plakát ve vysokém rozlišení si můžete stáhnout po kliknutí na obrázek)

Přiložené soubory