Č. BUDĚJOVICE: Farní bazárek

Všichni jsou u nás srdečně zváni k návštěvě “Noci kostelů”, během které se koná „Farní bazárek”. Je zde příležitost k vzájemnému setkání a obohacení, a samozřejmě také k prohlídce našeho kostela.
Během vaší návštěvy u nás si můžete za dobrovolný příspěvek vybrat cokoli z nabízených věcí. Vybrané peníze budou použity ve prospěch vybudování „farního sálu“ jako liturgického prostoru duchovního doprovázení – vytváření společenství a hlásání evangelia, tedy místa sdílení odpovědnosti a radosti z víry s ostatními lidmi.
Do bazaru můžete také sami přinést věci, které už nepoužíváte, ale které by mohly dobře posloužit ostatním. Do prodeje jsou přijímány výhradně věci čisté a v použitelném stavu. Kupříkladu předměty denní potřeby i pro volný čas, knížky, starožitnosti, oblečení, boty, hračky, cetky a jiné zajímavosti.

Kontakt: P. Pavel Bicek, tel.: 721 810 270.