Biskupové a řeholníci slavili Eucharistii společně

Posledním cílem a hlavním smyslem služby kněží i řeholníků je Ježíš Kristus. Otec biskup Vlastimil Kročil to zdůraznil při tradičním setkání se zástupci řeholí u příležitosti Svátku Uvedení Páně do chrámu a Světového dne zasvěceného života.

Společné slavení s oběma českobudějovickými biskupy začalo v katedrále sv. Mikuláše mší svatou, po které následovala přednáška Doc. ThDr. Václava Ventury, Th.D. a neformální setkání.

Otec biskup po závěrečné modlitbě krátce promluvil a poděkoval řeholníkům a řeholnicím za jejich službu v diecézi v často obtížných podmínkách. „I přesto, že se způsob hospodaření diecéze po restitucích mění, nikdy nikdo z nás nemáme zapomínat, že posledním cílem a hlavním smyslem služby jak kněží, tak i řeholníků je samotný Ježíš Kristus. Ten, který byl včera, dnes, na věky“, řekl ke shromážděným zástupcům řádů a kongregací.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, připadající v liturgickém kalendáři na 2. února, je v katolické církvi slaven jako den poděkování za povolání k zasvěcenému životu. Tzv. Světový den zasvěceného života ustanovil v roce 1997 papež bl. Jan Pavel II., když spojil liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení v chrámu, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu. Při této příležitosti se u nás zasvěcené osoby tradičně setkávají se svými biskupy.

„Každoročně slavíme společně Eucharistii, abychom si uvědomili, že dary a povolání jsou rozmanitá, ale že je všechny uděluje jeden a tentýž Duch svatý“, uvedl otec biskup Pavel Posád, který se na tato setkání vždy velmi těší. „Myslím, že je to zvláště důležité v naší českobudějovické diecézi, kde nás není mnoho, a proto je důležitá každá příležitost být s druhými. Chceme si tedy přát, aby i letošní Den řeholního života byl pro všechny novým objevením vlastního charismatu a abychom také poznali, že všichni jsme údy téhož jednoho Těla Kristova“, dodal.

25.2.2018
3.3.2018
Rožmitál pod Třemšínem

Exercicie pro kněze

Arcibiskupství pražské, penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem zve na exercicie pro kněze „A znovu přijde ve slávě…“...

26.2.2018
4.3.2018
V týdnu od 26. 2.…

Vysílání Rádia Proglas

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na...