Biskupové a řeholníci slavili Eucharistii společně

Posledním cílem a hlavním smyslem služby kněží i řeholníků je Ježíš Kristus. Otec biskup Vlastimil Kročil to zdůraznil při tradičním setkání se zástupci řeholí u příležitosti Svátku Uvedení Páně do chrámu a Světového dne zasvěceného života.

Společné slavení s oběma českobudějovickými biskupy začalo v katedrále sv. Mikuláše mší svatou, po které následovala přednáška Doc. ThDr. Václava Ventury, Th.D. a neformální setkání.

Otec biskup po závěrečné modlitbě krátce promluvil a poděkoval řeholníkům a řeholnicím za jejich službu v diecézi v často obtížných podmínkách. „I přesto, že se způsob hospodaření diecéze po restitucích mění, nikdy nikdo z nás nemáme zapomínat, že posledním cílem a hlavním smyslem služby jak kněží, tak i řeholníků je samotný Ježíš Kristus. Ten, který byl včera, dnes, na věky“, řekl ke shromážděným zástupcům řádů a kongregací.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, připadající v liturgickém kalendáři na 2. února, je v katolické církvi slaven jako den poděkování za povolání k zasvěcenému životu. Tzv. Světový den zasvěceného života ustanovil v roce 1997 papež bl. Jan Pavel II., když spojil liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení v chrámu, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu. Při této příležitosti se u nás zasvěcené osoby tradičně setkávají se svými biskupy.

„Každoročně slavíme společně Eucharistii, abychom si uvědomili, že dary a povolání jsou rozmanitá, ale že je všechny uděluje jeden a tentýž Duch svatý“, uvedl otec biskup Pavel Posád, který se na tato setkání vždy velmi těší. „Myslím, že je to zvláště důležité v naší českobudějovické diecézi, kde nás není mnoho, a proto je důležitá každá příležitost být s druhými. Chceme si tedy přát, aby i letošní Den řeholního života byl pro všechny novým objevením vlastního charismatu a abychom také poznali, že všichni jsme údy téhož jednoho Těla Kristova“, dodal.

9.11.2018
10.11.2018
České Budějovice, Jihočeské muzeum Dukelská…

Konference k Amoris laetitia

Pracovní skupina pro sociální otázky při České biskupské konferenci ve spolupráci s Teologickou fakultou JU pořádá v Budějovicích v listopadu...