Adventní duchovní obnova na Klokotech


„Ať ožijí suché kosti“ (Ez 37,5)

Povolání k svatosti – povolání k životu.

S Vlastimilem Kadlecem OMI, oblátem z Plas.

  • 14.30 promluva v Emauzích
  • 16-17 svátost smíření (Emauzy a kostel)
  • 16.30 růženec v kostele
  • 17.00 mše svatá