04.01.2018 [čtvrtek], kategorie: Události v diecézi

Tříkráloví koledníci přijali biskupské požehnání

Tříkráloví koledníci přijali biskupské požehnání
4. ledna 2017, České Budějovice

Přes pět tisíc koledníků se v prvních dvou lednových týdnech zapojí do 18. ročníku Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi. Těm v krajském městě včera udělil požehnání diecézní biskup Vlastimil Kročil. Dobrovolníci českobudějovické Diecézní charity a Městské charity se pak vydali koledovat do různých částí města.

Finanční prostředky vybrané v rámci letošní Tříkrálové sbírky budou použity na udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně humanitární pomoci lidem v nouzi doma i v zahraničí.

„Pomoc našim blízkým handicapovaným a nejslabším je velmi důležitá. Je dobré, abychom mezi sebou stále měli někoho, kdo se takové pomoci věnuje. Také pro nejmenší děti, které se dnes zapojují do této služby společně s dospělými, je důležité učit se solidaritě, která nás kultivuje. Dovolil bych si proto požehnat koledníkům, aby dostali sílu a odvahu tuto službu dobře vykonávat a v rámci ní přinesli také úsměv a dobré slovo“, řekl otec biskup Vlastimil Kročil.

Při Diecézní charitě České Budějovice se organizace sbírky, již tradičně ujalo Dobrovolnické centrum ve spolupráci s farnostmi. Spolu s Městskou charitou České Budějovice letos zapojí šest stovek koledníků. Kromě centra můžete na území krajské metropole koledníky potkat do poloviny ledna například v Nemanicích, Rožnově, Borku, Roudném a v okolí nemocnice. „My tři králové jdeme k vám…“ zazní také v Hrdějovicích, Trhových Svinech, Křemži nebo Třebotovicích.

V tuzemsku podporuje českobudějovická Diecézní charita například lidi s postižením, seniory, osoby ohrožené domácím násilím, ženy a dívky v nouzi a koordinaci dobrovolníků. V zahraničí pak pomáhá lidem zasaženým humanitární katastrofou, podporuje také rozvojové projekty například v Bělorusku a Bulharsku.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se rozdělí v poměru 65 % pro místo vlastního koledování, 15 % pro podporu projektů charit v českobudějovické diecézi, 10 % poputuje na humanitární pomoc, 5% na projekty Charity ČR a 5 % činí režie sbírky.

Včerejší zahájení sbírky se konalo pod záštitou primátora města Ing. Jiřího Svobody.

 
Ke stažení Ke stažení
Fotogalerie Zahájení Tříkrálové sbírky 2018
Zahájení Tříkrálové sbírky 2018

05.01.2018 10:00

4. ledna 2017, České Budějovice

Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Počet fotek ve fotogalerii: 11

Fotogalerie Zobrazit fotky