11.11.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Svatý Martin byl nazýván biskupem chudých

Svatý Martin byl nazýván biskupem chudých
Ilustrační obrázek: Vyobrazení sv. Martina s žebrákem, Wilfred Thompson 1918; zdroj: Wikipedie
11. listopadu 2017

Není známo, ve který den se svatý Martin z Tours, připomínaný 11. listopadu, narodil, prý to ale bylo v roce 316 v uherské Sabarii (dnes Szombathely v Maďarsku).

Na přání otce se stal důstojníkem římského jezdectva v Galii. Jeden mrazivý večer však změnil jeho život, když se podělil se žebrákem o svůj plášť, který rozťal mečem. V noci se mu ve snu zjevil Kristus přioděný darovanou polovinou pláště, Martin opustil armádu, nechal se pokřtít a stal se poustevníkem.

Kolem roku 360 si Martin, povolaný Hilariusem, biskupem v Poitiers, v blízkém Ligugé postavil poustevnu, která se rozrostla v první řeholní komunitu - klášter Marmoutier, líheň misionářů. Skromný, moudrý a vážený Martin byl v roce 371 vysvěcen na biskupa v Tours a diecézi pak přivedl k nebývalému rozkvětu.

Martin byl nazýván biskupem chudých a když zemřel, na jeho pohřbu 11. listopadu (zemřel 8. listopadu) se sešly davy lidí, mezi nimi asi 2000 mnichů. K jeho atributům patří žebrák, plášť, malomocný, kůň a husa (podle legendy se prý ukryl v hejnu hus, když nechtěl přijmout hodnost biskupa). Je patronem mimo jiné vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, krejčích, vinařů, pastýřů, hostinských, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus.

Zdroj: ČTK