11.11.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Služba v kostele se netýká pouze kněze

Služba v kostele se netýká pouze kněze
Varhaníci při diskusi; Snímek Michal Klečka / Člověk a víra
11. listopadu 2017, České Budějovice

Českobudějovická farnost sv. Vojtěcha ve Čtyřech dvorech o víkendu hostila kostelníky, varhaníky, lektory a akolyty. Společné setkání se uskutečnilo po krátké pauze za účasti obou českobudějovických biskupů.

Po mši svaté se účastníci rozdělili do čtyř skupin: lektoři pracovali pod vedením generálního vikáře Davida Henzla; akolyty vedl otec biskup Vlastimil Kročil, kostelníky otec biskup Pavel Posád a varhaníky Štěpán Malík a Karel Ochozka. Diskuse ve skupinkách byla příležitostí k novým podnětům pro jejich službu, povzbuzení a poděkování za často nedoceňovanou a nezbytnou práci v životě jednotlivých farností.

"Osobně jsem se na tento den těšil", řekl otec biskup Pavel Posád, který vedl skupinku kostelníků. "Jak významná je tato skromná a nenápadná služba se nejvíce pozná, až když kostelník ve farnosti chybí. Co všechno v takovém případě nefunguje, od odemčení kostela, přes přípravu liturgie, včetně shrabání listí před kostelem nebo odhrnutí sněhu v zimě. Věřím, že jsme se povzbudili k další práci na budování Božího království", dodal Pavel Posád.

Setkání má již dlouholetou tradici a jeho úkolem je, aby se tito lidé dobré vůle vzájemně povzbudili při společném slavení Eucharistie.

 
Fotogalerie Setkání alolytů, lektorů, kostelníků a varhaníků
Setkání alolytů, lektorů, kostelníků a varhaníků

13.11.2017 08:00

11. listopadu 2017, Kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice

Autor: Michal Klečka / Člověk a víra

Počet fotek ve fotogalerii: 12

Fotogalerie Zobrazit fotky