19.03.2017 09:30 [neděle], kategorie: Události v diecézi

Slavná mše sv. s Mons. Pavlem Dokládalem

Český Krumlov, kostel sv. Víta

Mše svatá bude zakončena zasvěcením Panně Marii Fatimské před její vystavenou sochou.

Po mši svaté se pro zájemce uskuteční přednáška o smyslu Jubilea Fatimy a o tom, jak prožít a pochopit poselství Fatimy pro tyto dny, kterou povede Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková, členka mezinárodní rady Světového fatimského apoštolátu  (WAF).