16.10.2012 [úterý] - 05.11.2012 [pondělí], zveřejněno: 16.10.2012, kategorie: Mimořádné události

Plnomocné odpustky v roce víry

Plnomocné odpustky v roce víry

Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry.
Plnomocné odpustky mohou získat věřící během celého Roku víry od 1. října letošního roku do 24. listopadu 2013 (do Slavnosti Ježíše Krista Krále) za obvyklých podmínek: (s upřímnou lítostí vyznat hříchy ve svátosti smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)

1. Když navštíví nejméně tři přednášky o II. Vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve.

2. Nebo když vykonají pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určené místním biskupem.
V naší diecézi určuji tato místa:České Budějovice - klášterní kostel Panny Marie, Prachatice - kostel sv. Jakuba, Nepomuk - kostel sv. Jana Nepomuckého, Křemešník - kostel Nejsvětější Trojice, Lomec, Římov, Kájov, Klokoty. Tam je třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání zakončenému modlitbou Otče náš, Vyznání víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa.

3. Nebo když na každém sakrálním místě ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem, se věřící zúčastní Eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru.
Pro naši diecézi určuji tato data:
každý Hod Boží
8. prosince – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
8. dubna – slavnost Zvěstování Páně
29. června - slavnost sv. Petra a Pavla
5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje

4. Nebo když navštíví místo vlastního křtu a obnoví křestní sliby.

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.,biskup českobudějovický

 
Ke stažení Ke stažení