08.10.2017 [neděle], kategorie: Události v diecézi

Otec biskup Vlastimil Kročil udělil znamení křesťanské dospělosti

Otec biskup Vlastimil Kročil udělil znamení křesťanské dospělosti
8. října 2017, Soběslav

Včerejší den byl pro účastníky liturgie v kostele sv. Petra a Pavla výjimečnou událost. Znamení křesťanské dospělosti přijali věřící z rukou otce biskupa, který v této pastýřské službě pokračuje napříč českobudějovickou diecézí.

Otec biskup k biřmovancům hovořil o Sedmi darech Ducha Svatého: moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a dar bázně Boží. „Nyní dostáváte semínko, které je potřeba zalévat, především modlitbou.“, řekl v závěru homilie.

Po evangeliu představil místní duchovní správce P. Jan Hamberger otci biskupovi kandidáty na přijetí svátosti křesťanské dospělosti a dosvědčil jejich řádnou připravenost k přijetí svátosti. Po mši svaté se biřmovanci a jejich kmotři setkali s otcem biskupem také v neformální atmosféře.

 

Svátost biřmování (z lat. confirmatio) znamená posílení, upevňování. Svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je její příjemce dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého.

Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Svátost biřmování jej hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem.

 
Fotogalerie Biřmování z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila
Biřmování z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila

09.10.2017 11:00

8. října 2017, Soběslav

Počet fotek ve fotogalerii: 13

Fotogalerie Zobrazit fotky