Otec biskup Pavel Posád zastupuje Charitu ČR v Divácké radě České televize

Otec biskup Pavel Posád zastupuje Charitu ČR v Divácké radě České televize
8. ledna 2017, Praha

V České televizi včera proběhlo první setkání Divácké rady - nového poradního orgánu generálního ředitele televize.

Mezi cca šedesáti institucemi, sdruženími a spolky přijal pozvání na první setkání také kardinál Dominik Duka a českobudějovický světící biskup Pavel Posád, který v tomto poradním orgánu zastupuje Charitu ČR.

Divácká rada má současně posílit zpětnou vazbu s diváky a veřejností. Jejími členy rady budou zástupci institucí a spolků, které sdružují různé divácké skupiny a zároveň se angažují ve veřejném životě. Seznam sdružení a spolků přizvaných do poradního orgánu není konečný a může se dál rozšiřovat.