19.11.2017 [neděle], kategorie: Události v diecézi

Oslavme Den Bible

Oslavme Den Bible
Farnosti českých a moravských diecézí
Oslavme Den Bible ve farnosti i v rodině. Zaměřme dnešní den na Boží slovo.
Nemusím hned přečíst celou Bibli, ale mohl bych zkusit alespoň něco:
 
 • Přečíst si úryvek z Bible
 • S dětmi si přečíst příběh z Bible, mluvit o něm a pokusit se ho umělecky ztvárnit (nakreslit, postavit,…)
 • S dětmi si prohlédnout všechny Bible, které máme doma (stará a vzácná vydání, Bible pro děti...)
 • Podívat se společně na film s biblickou tématikou
 • Pomodlit se s dětmi biblický růženec – s využitím powerpointu, ke stažení na www.biblickedilo.cz/biblicky-ruzener 
 • Jít na biblickou hodinu
 • Pustit si na internetu iblickou přednášku
 • Poslouchat pořad Bible v liturgii na rádiu Proglas
 • Přečíst si komentáře k jednotlivým nedělním čtením na ww.biblickedilo.cz/bible-v-liturgii
 • Uspořádat ve farnosti výstavu různých vydání Bible, které mají farníci doma
 • Číst Bibli ve farnosti nepřetžitě 24 h
 
Ke stažení Ke stažení