07.10.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Milevský klášter oslavil 830 let existence

Milevský klášter oslavil 830 let existence
Snímek Milevský klášter
7. října 2017, Milevsko

Milevský klášter je starobylým, avšak pořád živým srdcem Milevska. Nejen svou architekturou. Je také krásný duchovní péčí o své okolí. Mít osmistetřicáté narozeniny je úctyhodné.

Kolik řeholníků, opatů, biskupů, velmožů a věřících i nevěřících vstoupilo na tuto půdu a prožilo zde svůj život nebo jeho část. Ano, genius loci vytvořili bratři z kláštera Želiv v čele s opatem Jarlochem, který od počátku tomuto regionu předával duchovní i kulturní hodnoty jako velké bohatství, které tento kraj povznášelo. O to se i nadále snaží dnešní místní komunita.

Děkovnou bohoslužbu v jedenáct hodin celebroval opat Michael Josef Pojezdný spolu s generálním opatem premonstrátů Thomasem Handgrätingerem, dále s generálním vikářem českobudějovické diecéze Mons. Davidem Henzlem a samozřejmě s představeným milevské komunity Mikulášem Selvekem. Přítomní byli místní kněží Nepomuk Řehoř a Pius a také kněží z jiných premonstrátských klášterů a další kněží, jáhni, ministranti a desítky věřících. Nechyběli ani starostové a zastupitele měst a obcí, které spravujeme a jiní pozvaní hosté.

Během bohoslužby došlo k poděkování všem lidem působícím a pomáhajícím v klášteře a ve farnosti, zvláště kněžím – Metodějovi Kozubíkovi, Norbertovi Vehovskému, Jakubovi Berkovi a dalším.

Oslavy proběhly tak trochu pod patronací našeho zemřelého bratra Kosmy, který 14 let v tomto klášteře sloužil svou neúnavnou pracovitostí, duchovním životem a nepochybně i dobrou kuchyni. Zemřel týden před slavností 1. 10. 2017 v Opavě, kde žil v péči svých příbuzných, kteří se na jeho přání o něj starali v těžké a dlouhé nemoci. Skrze něho bylo vyjádřeno poděkování také všem zesnulým, kteří pro klášter žili a s láskou tomuto kraji sloužili.

Po bohoslužbě následoval bohatý raut, který připravily místní farnice pod vedením místní kuchařky paní Věry Němečkové a také Ludmily Dvořákové. Během pohoštění hrála dechová hudba pod taktovkou pana Miroslava Pšeničky.

S díkem Bohu za vše dobré i vám přátelé, kteří jste přiložili ruku k dílu, aby se vše vydařilo. Díky všem zúčastněným, ale i nepřítomným nemocným, kteří nás provázejí svými modlitbami a obětmi, které naše farnosti i klášter tolik potřebuje.

Deo gratias! Bohu díky!

Zdroj: Milevský klášter