10.06.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Kaplani jsou připraveni pro službu v nemocnicích

Kaplani jsou připraveni pro službu v nemocnicích
Absolventi kurzu; Snímek: TF JU
10. června 2017, České Budějovice

Deset frekventantů úspěšně absolvovalo kurz nemocničních kaplanů. Po absolvování závěrečného kolokvia jsou tak připraveni na praktickou službu v lůžkových zařízeních.

Na Teologické fakultě JU si v uplynulém akademickém roce prohlubovali znalosti v oblasti religionistiky, filosofické a teologické antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. V praktické části se je pak učili aplikovat v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti z různých částí republiky volili dvě zařízení a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají.

První ročník kurzu „Nemocniční kaplan“ byl v rámci celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě zakončen v sobotu 10. června. Vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zdejší fakulta stala třetí, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí.

Kurz byl vytvořen a realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, s lékaři Nemocnice České Budějovice, a. s., Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích, Domácím hospicem sv. Veroniky v Českých Budějovicích a dalšími zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče v Jihočeském kraji. Na kurzu se podílela rovněž Jednotka klinické pastorační péče při Onkologické klinice VFN v Praze.

Splňuje také požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídá rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.