18.09.2017 [pondělí] - 20.09.2017 [středa], kategorie: Události v diecézi

Jubileum Fatimy v českobudějovické diecézi

Jubileum Fatimy v českobudějovické diecézi
18.- 20. září 2017, České Budějovice, Dobrá voda u Nových Hradů, Tábor - Klokoty
Na třech místech bude mít naše diecéze možnost uctít sochu Panny Marie Fatimské.
Program bude začínat při setkání kněží 18. září v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Ve večerních hodinách bude socha Panny Marie v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a odtud bude převezena na Dobrou vodu u Nových Hradů. V úterý večer bude socha Panny Marie putovat do Klokot u Tábora. Ve středu 20. září po dopoledním programu bude socha převezena do Plzně.
 
Prosíme, pozvěte své farníky k účasti a k modlitbám.
 
Další informace k jubileu.
 
 
"Ve Fatimě mě oslovuje duchovní uzdravení"
 
Otec biskup Vlastimil Kročil poskytl rozhovor pro Katolický Týdeník: 
 

Jak na vás Fatima a s ní spojená spiritualita působí?

Je to místo živé mariánské spirituality, místo, které promlouvá. Vracím se tam moc rád, protože mám k Fatimě už mnoho let osobní vztah. Poprvé jsem údolí Cova da Iria navštívil ještě za komunismu, nedlouho po mém odchodu do exilu. U Panny Marie jsem tehdy prosil o světlo a sílu pro novou duchovní cestu, na kterou jsem se právě vydával. Každý rok si z Fatimy přivážím stále větší touhu se tam znovu a znovu vracet. Přičemž setkání s Pannou Marií ve Fatimě je pro můj duchovní život vždy něčím novým a výjimečným.

Co vás ve Fatimě oslovuje?

Nejde tam o nějaké tělesné uzdravení, ale v první řadě o uzdravení duchovní. Jako biskup zde prosím především o své vlastní obrácení a dar dobře vykonávat biskupskou službu. Třináctý den v měsíci je spojován se zjevením Panny Marie ve Fatimě. Pro mě je třináctka navíc symbolikou velmi osobní. Na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tedy 13. června, jsem byl vysvěcen na biskupa, a stal se tak třináctým biskupem v historii českobudějovické diecéze.

S čím do portugalské Fatimy přijíždíte tentokrát?

Navštěvuji ji, abych v tichu a větší usebranosti prožíval osobnější setkání s Pannou Marií. Jak jsem již řekl, přicházím poděkovat za všechna obdarování v mém životě a prosit o nové milosti pro biskupskou službu. Je zde opravdu úžasná duchovní atmosféra, která člověka vždy posílí a naplní vděčností za dar víry.

Jak k vám promlouvá samotné zjevení?

I po sto letech je poselství Fatimy stále aktuální. Po zveřejnění třetí části fatimského poselství v jubilejním roce 2000 sice tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Joseph Ratzinger prohlásil, že tzv. třetí fatimské tajemství je už naplněno, ale později, v roce 2010 - již jako papež Benedikt XVI. - věřícím připomněl, že tato třetí část fatimského tajemství na své naplnění ještě čeká. To vedlo k mnoha spekulacím, že fatimské poselství nebylo zveřejněno celé, že existuje ještě nějaké další. Víme však, že text tohoto poselství byl zveřejněn skutečně v celém rozsahu a to, co někdy bývá předmětem spekulací, je jen komentář sepsaný sestrou Lucií.

Máme se bát varování před velkými konflikty, válkou či katastrofami, které někteří lidé ve zjeveních hledají?

Dějiny spásy nám stále ukazují, že každá generace si musí projít nějakou zkouškou. Evropa jednu takovou momentálně prožívá v příchodu statisíců uprchlíků, kteří s sebou přinášejí odlišnou kulturu i náboženství. V člověku bez víry to probouzí nejistotu a strach z budoucnosti. Pro Evropana je islámské pojetí lidské osoby a důstojnosti velkou neznámou. Zároveň je však dobré vědět i to, že právě postava Panny Marie se v Koránu, tedy knize, která je pro islám nejposvátnější, těší mimořádně velké úctě. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že právě Panna Maria bude hrát i při budoucí proměně Evropy nezastupitelnou úlohu. I proto je třeba se k ní stále obracet, abychom v těchto nových výzvách dokázali obstát - s její pomocí a pod její ochranou. Koneckonců i Svatý otec František vidí současnou situaci v Evropě jako velikou výzvu pro církev a křesťanství jako takové.

Jak prožít putování sochy Fatimské Panny Marie po českých a moravských diecézích?

Všem věřícím by mělo přinést oživení mariánské úcty. Všichni bychom si měli znovu a více uvědomovat, že Mariino místo v našich národních dějinách je stále živé a nezastupitelné. Vždyť kolik je v naší zemi překrásných mariánských svatyň, kolik mariánských sloupů… Přál bych si, aby putování sochy Panny Marie vneslo do našich rodin novou naději pramenící z obnovené křesťanské víry, a tudíž i jistotu, že z budoucnosti není třeba mít strach.

 
Ke stažení Ke stažení