15.07.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Jáhenská služba je o radosti ze setkání s Bohem a lidmi

Jáhenská služba je o radosti ze setkání s Bohem a lidmi
15. července 2017, České Budějovice

Z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila přijal bohoslovec Vojtěch Blažek v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše jáhenské svěcení.

Při této slavnostní příležitosti otec biskup připomněl povolání prvních apoštolů, kteří následovali svého Mistra a Pána a odešli za ním. „Jejich rozhodnutí bylo důsledkem Ježíšem ohlašovaného poselství. A ona slavnostní proklamace Božího království je jednak radostnou zvěstí, ale současně je výzvou k odpovídající reakci, kterou je obrácení, řekl otec biskup při slavnostní homilii.

To se pak podle něj netýká pouze lidí nevěřících. „Všichni totiž, včetně nás samých, obrácení potřebujeme. Mluvíme-li o obrácení, pak je dobré připomenout, že to není synonymem nějaké trýzně, smutku, úsilí či vzdání se něčeho. Ale spíše naopak – souvisí to především s radostí. Není to jakýsi pohyb zpět, ale dynamický pohyb vpřed. Jde o obrácení, které má především morální význam, čili o změnu životního stylu, o znovuobnovení osobního způsobu života“, dodal.

Faktory, které k sobě nerozlučně patří, jsou obrácení a spása. Na prvním místě je vždy spása jako velkorysý a zdarma nabídnutý dar od Boha. Až potom následuje obrácení, jako odpověď člověka. Bůh však nečeká na první krok člověka. Na prvním místě je milost – podnět a impulz Boží dobroty a lásky.

Otec biskup Vlastimil Kročil rovněž zdůraznil, že křesťanství nezačíná tím, co musí člověk udělat, aby dosáhl spásy. Začíná tím, co Bůh udělal pro člověka, aby ho spasil a zachraňoval. Branou, kterou se vstupuje do Božího království, je pak víra.

 

Působení v úřadu jáhna zahájí Vojtěch Blažek na Děkanství u sv. Mikuláše při českobudějovické katedrále.

„Na tuto službu se předně velmi těším, po letech studia budu konečně moci působit v pastoraci. Ještě přesně nevím, co mě bude čekat. Mám ale radost, že budu moci být ve službě Bohu a lidem, a ve vztahu s Bohem jim pomáhat“, prozradil své první pocity Vojtěch Blažek. Podle jeho slov se těší také na nová setkání, jak modlitební, tak lidská. „Zároveň mám k této službě i velký respekt, vědom si svých omezení a chyb“, dodal.

Mezi prvními kroky po svěcení čeká Vojtěcha Blažka první křest, každoroční pobyt s mladými lidmi na ENTERCampu a v jáhenském úřadu stihne i první svatbu.

Vojtěch Blažek (*1991 Pelhřimov) zahájil formaci v Teologickém konviktu v Olomouci, následně tři roky studoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a svá studia dokončil na Lateránské univerzitě v Římě.

 
Ke stažení Ke stažení
Fotogalerie Jáhenské svěcení - katedrála sv. Mikuláše
Jáhenské svěcení - katedrála sv. Mikuláše

17.07.2017

15. července 2017, České Budějovice

Autor: Marek Novák / Člověk a víra

Počet fotek ve fotogalerii: 30

Fotogalerie Zobrazit fotky