16.09.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Diecézní biskup udělí svěcení trvalým jáhnům

Diecézní biskup udělí svěcení trvalým jáhnům
Detail fresky sv. Mikuláše z první poloviny 17. století objevené v roce 2012 v sakristii českobudějovické katedrály.
16. září 2017, katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice

Kandidáti Ondřej Doskočil, Michal Opatrný a Rudolf Svoboda přijmou z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila jáhenské svěcení v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

K této slavnosti dne 16. září 2017 v 10:00 hodin srdečně zveme kněze, jáhny a věřící.

Jáhen či diakon (z řec. διάκονος - diakonos, služebník, číšník) označuje pověřeného člověka, který vykonává charitativní a administrativní službu, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá liturgické texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro tento úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství.

 

Trvalí jáhni: již 50 let služby Bohu i lidem

18. června 1967 vydal papež Pavel VI. list, kterým stanovil pravidla pro obnovu trvalého jáhenství v církvi. V následujícím roce bylo v Kolíně nad Rýnem vysvěceno prvních pět mužů na jáhny. Obnovila se tak služba v církvi, která byla výrazně přítomná až do 5. století, postupně však upadala, až se stala jen jakýmsi předstupněm kněžství. Dnes po celém světě působí již více než 40 tisíc trvalých jáhnů, kteří hlásají Boží slovo, slouží při liturgii a pomáhají potřebným. Celý článek.

 
Ke stažení Ke stažení