Český primas představil letošní očekávané události

Český primas představil letošní očekávané události
Snímek M. Bína
9. ledna 2018, Praha

Oslavy české státnosti, návrat ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti či očekávání rozhodnutí papeže Františka o kandidatuře České republiky na konání Světových dnů mládeže – to jsou některé z událostí, které podle kardinála Dominika Duky čekají katolickou církev v letošním roce. Řekl to včera při tradičním novoročním setkání se zástupci médií.

Ostatky kardinála Josefa Berana, jejichž převoz v minulém týdnu povolil papež František, budou z Vatikánu převezeny do České republiky v dubnu. Kardinál Josef Beran, který v roce 1969 zemřel v nuceném vatikánském exilu, bude pohřben v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. S jeho případným blahořečením, o něž církev usiluje, jsou také spojeny úvahy o tom, že by ve Vatikánu zůstalo Beranovo srdce a v Praze by spočívala jeho tělesná schránka. Podle kardinála Duky chce česká církev naplnit Beranovu poslední vůli, spočinout posmrtně ve vlasti. Jeho ostatky proto budou nyní do České republiky převezeny kompletně.

V souvislosti s letošními oslavami výročí založení moderního českého státu pak Dominik Duka zdůraznil, že se naše státnost opírá o Knihu knih. „Proto bychom chtěli na podzim, prostřednictvím skupiny žen i mužů, ukázat, jakou roli může Bible hrát v naší historii. Především se bude jednat o její četbu – ve školách i sdělovacích prostředcích“, řekl.

 

ČBK očekává rozhodnutí papeže o konání Světového dne mládeže v ČR

Česká biskupská konference kandiduje na konání Světového dne mládeže v roce 2022 nebo 2021. Oficiální pozvání adresované papeži předal 30. května loňského roku ve Vatikánu osobně kardinál Dominik Duka do rukou kardinála Farella, prefekta Dikasteria pro laiky, rodinu a život, do jehož kompetence patří organizace těchto setkání mládeže. Kandidatura na konání této akce v Praze a České republice má také podporu vlády ČR, prezidenta republiky, pražské primátorky, ale rovněž také biskupů některých sousedních diecézí Rakouska a Neměcka.

Světové dny mládeže jsou setkáním mladých lidí ve věku 16 – 35 let z celého světa. Konají se jednou za tři, ev. dva roky. Setkání, kterých se vždy účastní Svatý otec, založil v roce 1984 papež Jan Pavel II.

Jak se papež František rozhodne, bude známo v průběhu letošního roku. Oficiální vyhlášení se očekává na závěr Světového dne mládeže v Panamě 27. ledna 2019.