24.03.2017 18:00 [pátek] - 25.03.2017 [sobota], kategorie: Události v diecézi

Blatná se připojuje k iniciativě 24 hodin pro Pána

Blatná

V Blatné bude iniciativa „24 hodin pro Pána“ vypadat takto:

1/ Večer duchovní obnovy – pátek 24. března, kostel v Blatné

  • 18.00 – mše ze slavnosti Zvěstování Páně (se zpěvy z Taizé a ordinariem De Angelis), možnost přijetí závazku duchovní adopce
  • 19.00 – adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke zpovědi (přítomní 3 kněží), soukromé rozjímání křížové cesty
  • 20.00 – svátostné požehnání

2/ Celonoční adorace – z pátku 24. na sobotu 25. března, fara v Blatné

  • 20.00 – přenesení Nejsvětější Svátosti do kaple na faře
  • od 20.00 do 8.00 – individuální adorace (dle domluveného pořadí)
  • 8.00 – odnesení Nejsvětější Svátosti do kostela

3/ Dětská „Hodinka pro Ježíše“ – sobota 25. března, fara v Blatné

  • 10.30 – zahájení a povídání (příběh o Dobrém pastýři)
  • 10.45 – společné zpěvy a možnost zpovědi pro děti