Aktuálně o církevních restitucích

Rok:   2016 2015 2014 2013
Měsíc: březen červen červenec srpen
14.06.2016

Premonstráti: Rybářství Třeboň získalo majetek nezákonně

České Budějovice - Rybářství Třeboň získalo podle kanonie premonstrátů část svého majetku v 90. letech neoprávněně a v rozporu se zákonem. Při převodu nemovitostí chyboval stát, který tehdy postupoval účelově...
Více...

Reakce na tiskovou konferenci hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a Ing. Jana Hůdy Ph.D., předsedy představenstva společnosti Rybářství Třeboň

Reakce na tiskovou konferenci hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a Ing. Jana Hůdy Ph.D., předsedy představenstva společnosti Rybářství Třeboň

Jihočeský kraj uspořádal dne 9. června 2016 tiskovou konferenci pro soukromý subjekt – akciovou společnost Rybářství Třeboň. Již to je samo o sobě zarážející. Orgány veřejné moci nebyly zřízeny proto, aby umožňovaly mediální prezentaci soukromým subjektům.
Více...

Prohlášení generálního sekretáře ČBK ke stažení žalob Kanonie premonstrátů v Teplé

Prohlášení generálního sekretáře ČBK ke stažení žalob Kanonie premonstrátů v Teplé

Přinášíme vyjádření generálního sekretáře ČBK Mons. Tomáše Holuba k  tiskové konferenci Jihočeského kraje dne 9. června 2016 týkající se stažení žalob tepelských premonstrátů ve věci přezkumu nabytí části jejich historického majetku.
Více...

Mons. Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí

Mons. Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí

Tzv. církevní restituce se v současné době opět staly předmětem domácí politické debaty. Mluví se o zdanění, nadhodnocení, zestátnění, ... Proč? Přečtěte si k tomu komentář gen. sekretáře ČBK Mons. Tomáše Holuba.
Více...

autor: MF Dnes

Restituce patří k předvolební kampani

Článek MF Dnes 10.6.2016

Dne 10.6.2016 vyšel v MF Dnes článek:
Restituce patří k předvolební kampani
Více...

autor: TS ČBK
Generální sekretář ČBK k odblokování majetku

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku

Přinášíme komentář generálního sekretáře ČBK Mons. Tomáše Holuba k přínosu částečného majetkového vyrovnání (tzv. církevních restitucí) pro zaměstnanost a rozvoj obcí či krajů.
Více...

Rok:   2016 2015 2014 2013
Měsíc: březen červen červenec srpen