Adventní výstava nabízí díla dvou autorských generací

Adventní výstava nabízí díla dvou autorských generací
Jana Pulcová využila při tvorbě betlémů nejrůznější přírodní materiály; Snímky M. Bína
Křížová chodba - Piaristické náměstí, České Budějovice

Výstava betlémů z přírodních materiálů a výtvarných prací „Vánoce včera a dnes“ zachycující představy o slavení vánočních svátků je otevřena v chodbě kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích denně od 5. do 22. prosince 2017 od 10.00 -18.00 hodin.

Jedná se o výběr prací autorky Jany Pulcové a 450 obrázků žáků základních škol a uživatelů služeb domovů pro seniory. Ti je vytvořili v rámci výzvy Diecézního katechetického střediska a zaslali na středisko v průběhu listopadu.

„Sešlo se nám množství obrázků od dětských autorů, ze kterých jsme vybrali určitý průřez. Tematicky se objevují obrázky vyjadřující Štědrý večer a často i rodinnou pospolitost a štěstí u jednoho stolu, či adventní přípravu na slavení Vánoc. Představy seniorů se pak vracejí k prožívání Vánoc v jejich dětství“, popsala za organizátory téma výstavy Martina Fürstová z Diecézního katechetického střediska, podle které jsou si obrázky různých generací mnohdy velmi podobné.

„Autoři vystavených prací měli jako předlohu krásnou inspiraci, protože se zde vyskytují barvy plné naděje a radosti. Inspirace narozením Spasitele je na těchto dílech znát. Jak dnes vidíme, i pomocí obyčejných materiálů lze vyjádřit věci hluboké a často pro nás neproniknutelné – tajemství, které se odehrálo v betlémské chýši. Dnes můžeme obdivovat fantazii tvůrců, která je darem od Boha a vyjadřuje hloubku lidského srdce“, řekl v úvodu vernisáže generální vikář Mons. David Henzl.

Výstava, kterou připravilo Biskupství českobudějovické, Diecézní katechetické středisko a Spolek Most, navazuje na projekt „Vstupy do škol a domovů pro seniory“, který kromě prohlídky výstavy nabízí také vánoční program – ať už v daném domově pro seniory či škole anebo realizovaný při návštěvě školního kolektivu na výstavě.